no nonsense communicatie

no nonsense communicatie

buro bergmans

Buro Bergmans biedt een creatieve oplossing voor de communicatiewensen van ondernemers en opdrachtgevers in het midden- en kleinbedrijf. Kenmerkend zijn een sterk grafisch en technisch fundament en een nuchtere no nonsense benadering. We maken graag mooie dingen, maar we houden het wel functioneel!

uw marketing & communicatie specialist

Ruim 25 jaar client-side en buro-ervaring maken Buro Bergmans tot een prima sparring partner. We leveren een breed pakket van services, waarmee we uw complete marketing & communicatie behoefte kunnen invullen, of het nu om tastbare producten gaat of louter om een nuchter advies. Voor onze klanten zijn we vaak de allround marketing & communicatie specialist, die ze zelf niet in vaste dienst hoeven te nemen.

visie

Er wordt een heleboel gebakken lucht geproduceerd in marketing en communicatie. De verleiding is groot de zaken in extremis op te smukken en te vervallen in hype-taal en vakjargon. Dat veroorzaakt ruis en komt het eindresultaat maar zelden ten goede. Buro Bergmans gelooft in de kunst van het weglaten. Helderheid in beeld en boodschap. Dat vindt u terug in ons werk.

uniek perspectief

Buro Bergmans richt zich bewust op KMO ofwel MKB ondernemers. We hebben de nodige ervaring binnen deze bedrijfsgroep en kennen als klein buro ook onze beperkingen bij het aangaan van uitdagingen en afspraken. En eerlijk gezegd; we vinden het werken voor opdrachtgevers in het midden- en kleinbedrijf verreweg het leukst!

Wat heeft Buro Bergmans u te bieden? Ruim 25 jaar marketingervaring binnen het bedrijfsleven, opgeteld bij meer dan 10 jaar actief als zelfstandig buro. En daar plukt u de vruchten van! Zowel strategisch als in praktisch opzicht zijn we uw gesprekspartner, met een stevig NIMA fundament en een brede grafische kennis en expertise.

We zitten regelmatig op de stoel van de opdrachtgever, met een buro tegenover ons. Dat geeft Buro Bergmans een uniek perspectief en een helder inzicht in uw wensen als ondernemer. We weten wat u van een buro verwacht en besparen u graag de ronkende taal en wollige verhalen die bijna synoniem zijn voor deze branche.

Menu